Minggu, 26 Mei 2013

ISTIGHFAR BULAN RAJAB dan KEISTIMEWAAN BULAN RAJAB

ISTIGHFAR BULAN RAJAB

Shahabat, 
Tepat pada tanggal 11 Mei 2013 mendatang, umat Muslim akan memasuki bulanRajab. Dimana bulan ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan Allah SWT. 


Sebagaimana firman-Nya didalam Al-Qur'anul Karim, “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab)..." 
(At-Taubah [9]: 36a)
 
Bulan ini juga dikenal dengan bulan Taubat atau bulan Istighfar. 


PERISTIWA BULAN RAJAB

Dalam bulan ini telah terjadi beberapa peristiwa bersejarah, seperti: 
1. Hijrah pertama umat Muslim ke Habsyi, Afrika Timur (Ethiopia sekarang).
2. Perang Tabuk.
3. Isra dan Mi’raj.
4. Kelahiran Imam Mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi’i. 


KEISTIMEWAAN BULAN RAJAB 


A. Bila qt pada malam pertama bulan Rajab, menaikkan do'a kepada Allah SWT. Maka do'a qt, Insya Allah akan diqabulkan Allah. 


Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 
“Ada lima malam yang jika digunakan untuk berdoa tidak akan tertolak:
1. Malam pertama bulan Rajab.
2. Malam pertengahan bulan (nishfu) Sya’ban.
3. Malam Jum’at.
4. Malam Idul Fitri.
5. Malam Idul Adha”. 
(HR. Imam Suyuthi dalam Al-Jami’, Riwayat ibnu ‘Asakir dari Umamah ra.)

B. Bila dalam bulan Rajab qt membaca Istighfar Rajab, maka Allah SWT akan; mengaruniakan pahala, mengampuni dosa, mendirikan negeri di Syurga, dilindungi dari bahaya, diselamatkan dan mendapatkan Rahmat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada Ali bin Abi Thalib kw,
“Hai Ali, suruhlah olehmu orang-orang untuk membaca Istighfar ini. Karena barangsiapa yang membacanya, atau (tulisannya) ditaruh pada rumahnya atau pada harta bendanya, atau dibacakan untuknya, maka Allah SWT akan: 

1. MENGARUNIAKAN PAHALA
a. Arsy dan Kursi.
b. Laukh dan Qolam.
c. 8 Pintu Syurga.
d. 7 langit dan 7 bumi.
e. 80.000 Nabi.
f. Nabi Nuh as., Nabi Ibrahim as., Nabi Musa as., Nabi Isa as. dan Nabi Muhammad saw.
g. 80.000 Shiddiqin.
h. 80.000 Malaikat.
i. 80.000 Orang yang minum air dari Telaga Kautsar.
j. 80.000 Orang syahid.
k. 80.000 Ahli ibadah.
l. 80.000 Orang yang menjauhkan dirinya dari neraka.
m. 80.000 Orang ber haji dan umrah.
n. 1.000 Orang jujur.
o. 80.000 Masjid.

2. MENGAMPUNI DOSA
Barangsiapa yang membaca istighfar ini selama hidupnya 4X, atau 3X atau 2X, maka dosanya diampuni Allah SWT. Sekalipun dosanya itu mewajibkan dia masuk neraka, niscaya diampuni juga.

3. MENDIRIKAN 80 NEGERI DI SYURGA
a. Pada setiap negeri terdapat 80 mahligai.
b. Pada setiap mahligai terdapat 80 rumah.
c. Pada setiap rumah terdapat 80 pemajangan.
d. Pada setiap pemajangan terdapat 80 bantal.
e. Dan pada setiap bantal terdapat 80 bidadari.
(Al Habib Umar Muhsin Al-Aththas) 

4. FADHILLAH LAINNYA 
Apa bila kita menjalankan Tirakat Istighfar Rajab dengan khusu’ dan ikhlas, maka Insya Allah:
a. DILINDUNGI DARI; 
Serangan ular, kalajengking, serigala dan segala hal yang mencelakakan.
b. DISELAMATKAN DARI; 
- Mati mendadak.
- Orang-orang zhalim.
- Penghasut.
- Sihir.
- Fasiq.
- Jin.
- Syaithan.
c. Allah SWT akan memandangnya dengan penuh Rahmat. 


Inilah bacaan Istigfar Rajab:

BISMILLAH-ARRAHMAN-ARRAHEEM

Astagfirullahal ‘azim (3X) Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, min jami’il ma’asi waz-zunubi wa atubu ilaih, min jami’I ma karihallahu qaulaw wa fi’law wa sam’aw wa basraw wa hasira.
Allahumma inni astagfiruka lima qaddamtu wa ma akhkhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a’lantu wa ma anta a’lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru wa anta ‘ala kulli syai’in qadir.
Allahumma inni astagfiruka min kulli zambin tubtu ilaika minhu summa ‘uttu fihi wa astagfiruka bima arattu bihi wajhakal karima fa khalattuhu bima laisa laka bihi ridaw wa astagfiruka bima wa’adtuka bihi nafsi summa akhlaftuka wa astagfiruka bima da’a liilaihil hawa min qablir rukhasi mimmasytabaha ‘alayya wa huwa ‘indaka mahzuruw wa astagfiruka minan ni’amillati an’amta biha ‘alayya fa soraftuha wa taqawwaitu biha ‘ala ma’asi wa astagfiruka minaz zunubillati la yagfiruha gairuka wa la yattali’u ‘alaiha ahadun siwaka wa la yasa’uha illa rahmatuka wa hilmuka wa la yunji minha illa ‘afwuka wa astagfiruka min kulli yaminin halaftu biha fa hanastu fiha wa ana ‘indaka ma’khudum biha wa astagfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Wa astagfiruka ya la ilaha illa anta ‘alimul gaibi wasy syahadati min kulli sayyi’atin ‘amiltuha fi bayadin nahari wa sawadil laili fi mala’iw wa khala’iw wa sirriw wa alaniyatiw wa anta ilayya nazirun izartakabtuha tara ma ataituhu minal ‘ish yani bihi ‘amdan au khato’an au nis yanan ya halimu ya karim,
wa astagfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Rabbigfirli warhamni wa tub ‘alayya wa anta khairur rahimin, wa astagfiruka min kulli faridotiw wajabat ‘alayya fi ana’il laili wa atrofin nahari fa taraktuha ‘amdan au khato’an au nis yanan au tahawunaw wa ana mas’ulum biha wa min kulli sunnatim min sunani sayyidil mursalina wa khatamin nabiyyina Muhammadin sollallahu ‘alaihi wa sallama fa taraktuha gaflatan au sahwan au jahlan au tahawunan qallat au katsurat wa ana ‘aidum biha wa astagfiruka ya la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka subhanaka robbil ‘alamin,
lakal mulku wa lakal hamdu wa lakasy syukru wa anta hasbuna wa ni’mal wakilu ni’mal maula wa ni’man nasir,
wa la haula wa la quwwata ila billahil ‘aliyyil ‘azim.
Wa sollallahu ‘ala sayyidina Muhammadiw wa alihi wa sohbihi wa sallama tasliman kasiraw walhamdu lillahi robbil ‘alamin.

BISMILLAH-ARRAHMAN-ARRAHEEM

Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agong, yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup tegak.

Aku bertaubat kepadaNya dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepadaNya dari segala ucapan, perilaku, pendengaran, penglihatan dan perasaan yang Engkau benci.

Ya Allah, sesunggohnya aku mohon ampun kepada Mu dari segala dosa yang telah lalu dan yang kemudian, yang melewati batas, yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada saya.

Engkau yang Qadim dan yang Akhir, dan Engkau atas segala sesuatu berkuasa.

Ya Allah, sesunggohnya aku mohon ampun kepada Mu dari setiap dosa, aku bertaubat kepada Mu dari dosa yang kemudian diulanginya.

Aku mohon ampun kepada Mu atas amal yang tujuannya untok Mu telah dicampuri hal-hal yang tidak Engkau ridhai.

Aku mohon ampun kepada Mu atas khianatku terhadap janji Mu padaku, dan aku mohon ampun kepada Mu atas pelanggaran terhadap sesuatu yang terlarang, aku mohon ampun kepada Mu dari segala nikmat pemberian Mu kepadaku yang aku menyalahgunakannya pada perbuatan durhaka, dan aku memohon ampun kepada Mu atas segala dosa yang tiada pengampunannya kecuali Engkau, dan tidak menampakkannya kepada seseorang pun selain kepada Mu, dan tidak melapangkannya kecuali rahmat dan santunan Mu dan tidak dapat selamat darinya kecuali atas ampunan Mu, aku mohon ampun kepada Mu dari setiap sumpah yang aku langgar, dan aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau.

Maha Suci Engkau bahawasanya aku menganiaya diri. Aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau yang mengetahui barang yang gaib dan nyata, dari setiap kejahatan yang aku lakukan di siang hari ataupun di malam hari, tersembunyi atau terang-terangan, Engkau senantiasa melihat aku, setiap aku melakukan maksiat pasti Engkau melihatnya baik perilaku yang aku sengaja, salah ataupun lupa wahai Dzat yang Penyantun lagi Pemurah.

Dan aku mohon ampun kepada Mu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau bahawasanya aku menganiaya diri.

Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah serta terimalah taubatku, Engkau sebaik-baik yang mengasihi.

Aku mohon ampun kepada Mu atas pelanggaran ku meninggalkan ibadah fardhu yang diwajibkan kepadaku dalam sehari semalam, baik yang aku sengaja atau yang tidak, yang lupa atau yang aku abaikan, dan aku diturut kerananya dan dari setiap perjalanan (sunah) Nabi Muhammad S.A.W. yang aku tinggalkan kerana lupa atau khilaf, dungu atau menggampangkannya, sedikit atau banyak dan aku mengulanginya.

Aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Yang Esa, tiada sekutu bagi Mu.

Maha Suci Engkau Penguasa alam semesta, kepunyaan Mu lah kerajaan, dan bagi Mu lah segala puji dan syukur, Engkaulah yang mencukupi aku , Engkau adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong, tiada kekuatan dan kemampuan melakukan ibadah kepada Mu, serta menjauhi larangan Mu kecuali dengan pertolongan dari Mu Yang Luhur dan Agong.

Semoga Allah memberi selawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad S.A.W., keluarga dan sahabat2 beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Kamis, 23 Mei 2013

Mengenal Lebih Dalam Tentang Busi IRIDIUM


Kang bro,,, kita pernah berfikir bagaimana cara meningkatkan performa mesin salah satunya dengan mengganti busi,pada saat mau ganti busi pasti di benak kita pasti ganti busi racing saja,,,kang ari sering nemuin konsumen yang minta ganti busi racing tanpa tahu apa spesifikasi / arti busi racing,,,,yang ada para konsumen yang pengetahuannya tentang motor hanya pas2an saja malah ktipu sama ulah mekanik/toko sparepart maunya minta ganti busi yang racing ”katanya” malah dapat busi abal2.Padahal mungkin yang di maksud para konsumen/bikers adalah busi iridium,kali ini kang ari akan mengulas lebih dalam ttg busi ini.
images (1)download
images (20)
Busi iridium adalah busi yang mempunyai diameter sangat kecil cm 0.4mm (terkecil didunia) yang terbuat dari iridium alloy yang kuat dan tahan panas,sehingga dengan bentuknya yang kecil tegangan yang di butuhkan untuk pengapian menjadi rendah sehingga memudahkan saat start dan memperbaiki akselerasi,,,jadi kang bro,,saat koil,cdi,spul motor mengeluarkan pengapian yang kecil motor masih berpeluang bisa hidup dibandingkan dengan busi standar.
Pada ujung elektroda massa berbentuk lancip dapat meningkatkan pengapian karena mengurangi getaran luas bidang kontak dengan inti api (lihat TAPERED CUT gambar diatas).Dan alur massanya berbentuk ”U” yang bisa meningkatkan pengapian tanpa harus memperbesar celah elektroda (lihat gambar alur ”U” di atas).
images (2)
1.TERMINAL : terminal nut yang cocok dengan semua standar kode tipe busi di indonesia/dunia dan mempunyai dua fungsi ganda buat 2T dan buat 4T nut-nya dilepas.
2.RESISTOR INTERNAL : Busi iridium dilengkapi dengan internal monolithic resistor5 ky  yang berfungsi untuk mengurangi semua distorsi terhadap peralatan elektronik,,,,seperti sensor2 di motor injeksi kang bro,,,,,jadi kinerja piranti elektronik di motor tidak terganggu oleh gelombang elektromagnetik yang di timbulkan oleh busi.
3.LAPISAN NIKEL ANTI KARAT : Busi ini dilengkapi nikel kang bro,,,, fungsinya mencegah busi berkarat.
Dengan ulasan diatas keuntungan busi iridium bisa disimpulkan kang bro,,,bahwa busi iridium ini hanya membutuhkan tegangan listrik yang rendah untuk memercikkan api.Memiliki kemampuan pembakaran yang lebih bagus dan hasilnya motor jadi lebih mudah hidup,mengurangi kegagalan pembakaran dan irit konsumsi bensin kang bro,,,, so pasti akslerasi juga bertambah.
Picture5
Tapi hati2 kang bro ,,,,jangan sampai salah pilih tipe businya,,,karena tiap motor memliki tipe busi yang berbeda dari ulir,panjang sampai diameter ulir berbeda ,dan yang lebih penting jgn salah pilih tingkat panas busi,,,,jika motor kang bro pakai busi tipe dingin tapi slh pilih pakai busi tipe panas maka elektroda busi bisa meleleh bahkan permukaan piston bisa meleleh bintik2 karena over heating,,,
Tenang kang bro biar tidak salah pilh,,kang ari kasih pedoman pilih tipe busi iridium ,,,,,
semoga bermanfaat buat kang bro,,,,, jgn lupa follow,,,,,
HONDA
NGK IRIDIUM
DENSO IRIDIUM
REVO/SUPRA
CR7HIX
IUF22
BEAT/SCOOPY/NEW M.PRO
CR8EIX
IU24
BLADE/ABS.REVO
CR7EIX
IU20
CBR 150/SONIC/CS 1
DR8E1X
IU24
TIGER /MEGA PRO
DPR8EIX-9
IX24B
VARIO
CRBEHIX-9
IUH24
SUPRA PGM FI

IU20
KAWASAKI
BLITZ 125/KAZE/ATHLETE
CR7HIX
IUF22
NINJA 250
-
IU24
NINJA 150
BR9EIX
IW22
NINJA RR 150
-
IW27
SUZUKI
SATRIAA F 150/THUNDER 125
CR8EIX
IU24
SKYWAVE/SPIN/SKYDRIVE
CR7HIX
IUF22
THUNDER 250
CR8EIX
IX24
TITAN/NEW SMASH/SHOGUN/SHOGUN FI/ARASHI
CR7HIX
IUF22
YAMAHA

VIXION/
CR8EIX
IU24
SCORPIO
DPR8EIX-9
IX24
JUP.Z/VEGA R
MIO/NOUVO/FINO
CR7HIX
IUF22
JUP.MX/BYSON
                   CR9EIX
IU24
BAJAJ
PULSAR DTSi 150/180/200/XCD 125
CR9EIX
IU27
Semoga membantu

Selasa, 21 Mei 2013

To Turn Off Windows Defender in Windows 8 and To Turn On Windows Defender in Windows 8


To Turn Off Windows Defender in Windows 8

1. Open the Control Panel (icons view), and click/tap on the Windows Defender icon.

2. In Windows Defender, click/tap on the Settings tab, Administrators in left pane, uncheck the Turn on Windows Defender box, and on Save Changes. (see screenshot below)

Click image for larger version

3. If prompted by UAC, then click/tap on Yes.

4. You will now notice the message from Action Center notification area icon letting you know that Widows Defender has been turned off. (see screenshot below)
NOTE: If you click on this message balloon while open, it will turn on Windows Defender again.

Name: Windows_Defender_Turn_On-Off-2.jpg
Views: 10918
Size: 23.6 KB

5. Click/tap on Close. (see screenshot below)

Name: Windows_Defender_Turn_On-Off-3.jpg
Views: 10626
Size: 34.0 KB


To Turn On Windows Defender in Windows 8

NOTE: This is the default setting.

1. Do step 2 or 3 below for what you would like to do.

2. Click/tap on the Action Center icon in the taskbar notification area, click/tap on either one of the Turn on spyware protection or Turn on virus protection links, and go to step 4 below. (see screenshot below)

Name: Windows_Defender_Turn_On-Off-4.jpg
Views: 10612
Size: 29.6 KB

3. Open the Control Panel (icons view), and click/tap on the Action Center icon.

A) Click tap on the Turn on now buttons for either one of the Virus protection or Spyware and unwanted software protection messages, close Action Center, and go to step 4 below. (see screenshot below)

Click image for larger version

Note   Note
If you do not have the Virus protection or Spyware and unwanted software protectionmessages in Action Center like above, then:

A) Expand Security, and click/tap on both the Turn on messages about virus protection andTurn on messages about spyware and unwanted software protection links like below to see them.

Click image for larger version

4. Windows Defender will now open with it's security status as green to let you know that both Windows Defender and real-time protection has been turned on. (see screenshot below)

Click image for larger version

No need to install Microsoft Security Essentials on Windows 8


Windows 8After the release of Windows 8 Consumer Preview, lot many reviews started appearing on web. Some of them are really good, especially in talking about thenew features and metro style apps. Apart from the visible features, Microsoft has also worked on the security enhancements of their operating system. As we know, malware and virus attacks are very common on Windows PC as compared to the other OS. It becomes necessary to install a third-party security application for protection from these attacks.
Most of the branded Windows PC comes with pre-installed third-party software (either trial version of license of one year). After the expiration period, if the user doesn’t renew the package, the system becomes vulnerable. This is a very common issue with home or small business users.
Couple of years ago, Microsoft released their own protection suite named ‘Microsoft Security Essentials’ which promised to protect from malware, virus attacks. It was not an easy task for Microsoft to provide the security level as high as other OS or even compete with the third-party services like Norton in online data theft protection. But the product was awesome and it got so many positive reviews on web even when it is available for FREE to use on computers running genuine windows copy.
Microsoft Security Essentials
Now from Windows 8 onwards, Microsoft Security Essentials will not be required, and even any third-party security suite will not be necessary for normal home PC security. The native security suite of Windows named ‘Windows Defender’ is now so much capable that there is no need of any other software for the same purpose.
Windows Defender is also available in Vista and Windows 7, but it does not boot the OS securely. That means while booting the system, a new firmware and firmware updates may cause security issues to your OS and may even block the defender from further action. In that case, your system would become vulnerable to the malware, viruses and other unsecured elements. In Windows 8, Defender is capable of ‘secured boot’ and it comes with lot many other enhancements which are there in Security Essentials. That’s why there is no need to install Security Essentials when Windows Defender is doing the same.Windows 8 Security and Alert Page
According to Jason Grams, group program manager of our reliability and security team, Microsoft,

Microsoft Security Essentials will not be needed on Windows 8. We remain committed to providing strong protection of Windows 7 and earlier Windows users with Microsoft Security Essentials. Both are based on the same core technology (engine, signatures, filter driver), but Windows Defender on Windows 8 also provides additional functionality, such as integration with Windows 8 secured boot.
So, Windows 7, Vista and XP users are still required to install ‘Security Essentials’ as a separate application for real-time protection from spyware, malware, viruses but no need for Windows 8 users.

Rabu, 15 Mei 2013

[TIPS] Blokir Host IDM


[TIPS] Blokir Host IDM

Dalam postingan saya sebelumnya membahas tentang Software IDM, nah kali ini saya akan memberikan Tips dalam menginstal IDM.
Sering kali  kita sehabis menginstal idm lalu  menggunakan patch/crack, tiba-tiba pesan registrasi IDM tersebut tidak kunjung hilang dan malahan muncul terus. Hal ini disebabkan software tersebut meminta verifikasi ke server pusat IDM sehingga ketahuanlah kalau software kita bajakan :( , nah trus bagaimana solusinya?, apakah kita pasrah aja dengan keadaan tersebut?, jangan doong…okeh nih aq kasih tipsnya
 • Buka Explorer
 • Lalu ketikan ini
     C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Dan pastekan ke address bar
Lalu tekan Enter hingga muncul seperti ini:
Lalu pilih file “HOST“, Klik kanan pilih CUT dan Pastekan ke Desktop.
Setelah itu klik kanan lagi file yg sudah di cut ke desktop pilih Open
Maka akan muncul seperti ini:
Setelah itu Kopikan Alamat berikut ke dalam Notepad
127.0.0.1 tonec.com
127.0.0.1 http://www.tonec.com
127.0.0.1 registeridm.com
127.0.0.1 http://www.registeridm.com
127.0.0.1 secure.registeridm.com
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 http://www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 star.tonec.com

sehingga menjadi seperti ini:
Langkah terakhir adalah klik CTRL+S (nge-save), lalu letakan kembali file notepad tersebut ke direktori  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Nb: kalo pake blok hosts ini kita tidak bisa browsing ke situsnya IDM dan tidak bisa download dari situsnya IDM. Jadi kalo mau download dari situsnya IDM, hapus dulu hostsnya, atau bisa pake proxy.

Selasa, 14 Mei 2013

CARA MENGATASI PRINTER CANON MP287 ERROR 5B00/P07setelah sya cari2 di google akhirnye nemu perbedaan yg sbnrnya kurang di sadari org awam sprti ane nehh 
karena tips2 yg ada di google itu service toolsnya untuk printer MP258, yg seharusnya berbeda penerapannya untuk MP287. karena selalu hang service toolsnya saat di gunakan untuk MP287.

berikut langsung to the point ajah tipsnya mengatasi error 5B00/P07 pada printer canon MP287 :

 1. Jika printer MP287 yang error 5B00 atau P07 dalam keadaan hidup, matikan printer MP287 tersebut dengan menekan tombol powernya. Tunggu sampai printer MP287 benar-benar mati.
 2. Tekan dan tahan tombol Stop / Reset, kemudian tekan dan tahan tombol Power. Jadi kedua tombol masih dalam keadaan tertekan.
 3. Lepas tombol Stop / Reset, kemudian tekan tombol Stop / Reset 6 x (jangan lepas tombol powernya), Setiap anda pencet, lampu warnign akan berkedip, berarti printer merespon pencetan anda;.
 4. Kemudian lepaskan kedua tombol secara bersamaan. Printer MP287 yang error 5B00 atau P07 akan melakukan inisialisasi beberapa saat seperti ketika printer dicoba pertama pada saat beli. Tunggu sampai lcd panel pada printer MP287 yang error 5B00 atau P07 tadi berubah menjadi blank.
 5. Printer MP287 akan terdeteksi sebagai device baru di komputer anda, walaupun tadinya sudah terpasang driver printer tersebut. Abaikan saja kondisi ini.(kadang tidak terjadi hal sprti ini, tpi jangan ragu ttp lanjutkan saja)
 6. Kondisi MP287 menampilkan blank pada lcd panelnya menunjukkan bahwa MP287 dalam keadaan Service Modedan siap untuk direset menggunakan software.
 7. DOWNLOAD PROGRAM RESETTER MP258, MP287, MP280, MP250 error 5B00 atau P07 di SINI. (TANPA PASSWORD)
 8. Kemudian jalankan file EXE-nya; maka akan nampak sebagai berikut:


 9. Lakukan Klik pada tombol EEPROM (Klik pertama) Untuk melihat LOG/catatn printer. Sediakan 1 lembar kertas. 
 10. Lakukan Klik pada tombol SET (klik ke-2) Untuk mereset Counter tinta;
 11. Lakukan KLIK pada SET (Klik ke-3) untuk mereset Absorted ink.
 12. Kemudian OFF kan Printer.
 13. • Sekarang PRinter MP287 anda sudah dapat digunakan kembali.


Sekian duluu....
mdh2an bermanfaat yahh