Minggu, 26 Mei 2013

ISTIGHFAR BULAN RAJAB dan KEISTIMEWAAN BULAN RAJAB

ISTIGHFAR BULAN RAJAB

Shahabat, 
Tepat pada tanggal 11 Mei 2013 mendatang, umat Muslim akan memasuki bulanRajab. Dimana bulan ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan Allah SWT. 


Sebagaimana firman-Nya didalam Al-Qur'anul Karim, “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab)..." 
(At-Taubah [9]: 36a)
 
Bulan ini juga dikenal dengan bulan Taubat atau bulan Istighfar. 


PERISTIWA BULAN RAJAB

Dalam bulan ini telah terjadi beberapa peristiwa bersejarah, seperti: 
1. Hijrah pertama umat Muslim ke Habsyi, Afrika Timur (Ethiopia sekarang).
2. Perang Tabuk.
3. Isra dan Mi’raj.
4. Kelahiran Imam Mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi’i. 


KEISTIMEWAAN BULAN RAJAB 


A. Bila qt pada malam pertama bulan Rajab, menaikkan do'a kepada Allah SWT. Maka do'a qt, Insya Allah akan diqabulkan Allah. 


Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 
“Ada lima malam yang jika digunakan untuk berdoa tidak akan tertolak:
1. Malam pertama bulan Rajab.
2. Malam pertengahan bulan (nishfu) Sya’ban.
3. Malam Jum’at.
4. Malam Idul Fitri.
5. Malam Idul Adha”. 
(HR. Imam Suyuthi dalam Al-Jami’, Riwayat ibnu ‘Asakir dari Umamah ra.)

B. Bila dalam bulan Rajab qt membaca Istighfar Rajab, maka Allah SWT akan; mengaruniakan pahala, mengampuni dosa, mendirikan negeri di Syurga, dilindungi dari bahaya, diselamatkan dan mendapatkan Rahmat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada Ali bin Abi Thalib kw,
“Hai Ali, suruhlah olehmu orang-orang untuk membaca Istighfar ini. Karena barangsiapa yang membacanya, atau (tulisannya) ditaruh pada rumahnya atau pada harta bendanya, atau dibacakan untuknya, maka Allah SWT akan: 

1. MENGARUNIAKAN PAHALA
a. Arsy dan Kursi.
b. Laukh dan Qolam.
c. 8 Pintu Syurga.
d. 7 langit dan 7 bumi.
e. 80.000 Nabi.
f. Nabi Nuh as., Nabi Ibrahim as., Nabi Musa as., Nabi Isa as. dan Nabi Muhammad saw.
g. 80.000 Shiddiqin.
h. 80.000 Malaikat.
i. 80.000 Orang yang minum air dari Telaga Kautsar.
j. 80.000 Orang syahid.
k. 80.000 Ahli ibadah.
l. 80.000 Orang yang menjauhkan dirinya dari neraka.
m. 80.000 Orang ber haji dan umrah.
n. 1.000 Orang jujur.
o. 80.000 Masjid.

2. MENGAMPUNI DOSA
Barangsiapa yang membaca istighfar ini selama hidupnya 4X, atau 3X atau 2X, maka dosanya diampuni Allah SWT. Sekalipun dosanya itu mewajibkan dia masuk neraka, niscaya diampuni juga.

3. MENDIRIKAN 80 NEGERI DI SYURGA
a. Pada setiap negeri terdapat 80 mahligai.
b. Pada setiap mahligai terdapat 80 rumah.
c. Pada setiap rumah terdapat 80 pemajangan.
d. Pada setiap pemajangan terdapat 80 bantal.
e. Dan pada setiap bantal terdapat 80 bidadari.
(Al Habib Umar Muhsin Al-Aththas) 

4. FADHILLAH LAINNYA 
Apa bila kita menjalankan Tirakat Istighfar Rajab dengan khusu’ dan ikhlas, maka Insya Allah:
a. DILINDUNGI DARI; 
Serangan ular, kalajengking, serigala dan segala hal yang mencelakakan.
b. DISELAMATKAN DARI; 
- Mati mendadak.
- Orang-orang zhalim.
- Penghasut.
- Sihir.
- Fasiq.
- Jin.
- Syaithan.
c. Allah SWT akan memandangnya dengan penuh Rahmat. 


Inilah bacaan Istigfar Rajab:

BISMILLAH-ARRAHMAN-ARRAHEEM

Astagfirullahal ‘azim (3X) Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, min jami’il ma’asi waz-zunubi wa atubu ilaih, min jami’I ma karihallahu qaulaw wa fi’law wa sam’aw wa basraw wa hasira.
Allahumma inni astagfiruka lima qaddamtu wa ma akhkhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a’lantu wa ma anta a’lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru wa anta ‘ala kulli syai’in qadir.
Allahumma inni astagfiruka min kulli zambin tubtu ilaika minhu summa ‘uttu fihi wa astagfiruka bima arattu bihi wajhakal karima fa khalattuhu bima laisa laka bihi ridaw wa astagfiruka bima wa’adtuka bihi nafsi summa akhlaftuka wa astagfiruka bima da’a liilaihil hawa min qablir rukhasi mimmasytabaha ‘alayya wa huwa ‘indaka mahzuruw wa astagfiruka minan ni’amillati an’amta biha ‘alayya fa soraftuha wa taqawwaitu biha ‘ala ma’asi wa astagfiruka minaz zunubillati la yagfiruha gairuka wa la yattali’u ‘alaiha ahadun siwaka wa la yasa’uha illa rahmatuka wa hilmuka wa la yunji minha illa ‘afwuka wa astagfiruka min kulli yaminin halaftu biha fa hanastu fiha wa ana ‘indaka ma’khudum biha wa astagfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Wa astagfiruka ya la ilaha illa anta ‘alimul gaibi wasy syahadati min kulli sayyi’atin ‘amiltuha fi bayadin nahari wa sawadil laili fi mala’iw wa khala’iw wa sirriw wa alaniyatiw wa anta ilayya nazirun izartakabtuha tara ma ataituhu minal ‘ish yani bihi ‘amdan au khato’an au nis yanan ya halimu ya karim,
wa astagfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Rabbigfirli warhamni wa tub ‘alayya wa anta khairur rahimin, wa astagfiruka min kulli faridotiw wajabat ‘alayya fi ana’il laili wa atrofin nahari fa taraktuha ‘amdan au khato’an au nis yanan au tahawunaw wa ana mas’ulum biha wa min kulli sunnatim min sunani sayyidil mursalina wa khatamin nabiyyina Muhammadin sollallahu ‘alaihi wa sallama fa taraktuha gaflatan au sahwan au jahlan au tahawunan qallat au katsurat wa ana ‘aidum biha wa astagfiruka ya la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka subhanaka robbil ‘alamin,
lakal mulku wa lakal hamdu wa lakasy syukru wa anta hasbuna wa ni’mal wakilu ni’mal maula wa ni’man nasir,
wa la haula wa la quwwata ila billahil ‘aliyyil ‘azim.
Wa sollallahu ‘ala sayyidina Muhammadiw wa alihi wa sohbihi wa sallama tasliman kasiraw walhamdu lillahi robbil ‘alamin.

BISMILLAH-ARRAHMAN-ARRAHEEM

Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agong, yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup tegak.

Aku bertaubat kepadaNya dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepadaNya dari segala ucapan, perilaku, pendengaran, penglihatan dan perasaan yang Engkau benci.

Ya Allah, sesunggohnya aku mohon ampun kepada Mu dari segala dosa yang telah lalu dan yang kemudian, yang melewati batas, yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada saya.

Engkau yang Qadim dan yang Akhir, dan Engkau atas segala sesuatu berkuasa.

Ya Allah, sesunggohnya aku mohon ampun kepada Mu dari setiap dosa, aku bertaubat kepada Mu dari dosa yang kemudian diulanginya.

Aku mohon ampun kepada Mu atas amal yang tujuannya untok Mu telah dicampuri hal-hal yang tidak Engkau ridhai.

Aku mohon ampun kepada Mu atas khianatku terhadap janji Mu padaku, dan aku mohon ampun kepada Mu atas pelanggaran terhadap sesuatu yang terlarang, aku mohon ampun kepada Mu dari segala nikmat pemberian Mu kepadaku yang aku menyalahgunakannya pada perbuatan durhaka, dan aku memohon ampun kepada Mu atas segala dosa yang tiada pengampunannya kecuali Engkau, dan tidak menampakkannya kepada seseorang pun selain kepada Mu, dan tidak melapangkannya kecuali rahmat dan santunan Mu dan tidak dapat selamat darinya kecuali atas ampunan Mu, aku mohon ampun kepada Mu dari setiap sumpah yang aku langgar, dan aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau.

Maha Suci Engkau bahawasanya aku menganiaya diri. Aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau yang mengetahui barang yang gaib dan nyata, dari setiap kejahatan yang aku lakukan di siang hari ataupun di malam hari, tersembunyi atau terang-terangan, Engkau senantiasa melihat aku, setiap aku melakukan maksiat pasti Engkau melihatnya baik perilaku yang aku sengaja, salah ataupun lupa wahai Dzat yang Penyantun lagi Pemurah.

Dan aku mohon ampun kepada Mu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau bahawasanya aku menganiaya diri.

Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah serta terimalah taubatku, Engkau sebaik-baik yang mengasihi.

Aku mohon ampun kepada Mu atas pelanggaran ku meninggalkan ibadah fardhu yang diwajibkan kepadaku dalam sehari semalam, baik yang aku sengaja atau yang tidak, yang lupa atau yang aku abaikan, dan aku diturut kerananya dan dari setiap perjalanan (sunah) Nabi Muhammad S.A.W. yang aku tinggalkan kerana lupa atau khilaf, dungu atau menggampangkannya, sedikit atau banyak dan aku mengulanginya.

Aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Yang Esa, tiada sekutu bagi Mu.

Maha Suci Engkau Penguasa alam semesta, kepunyaan Mu lah kerajaan, dan bagi Mu lah segala puji dan syukur, Engkaulah yang mencukupi aku , Engkau adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong, tiada kekuatan dan kemampuan melakukan ibadah kepada Mu, serta menjauhi larangan Mu kecuali dengan pertolongan dari Mu Yang Luhur dan Agong.

Semoga Allah memberi selawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad S.A.W., keluarga dan sahabat2 beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar